Speciální vozidla
Spezial Fahrzeuge - Special Vehicle
Všechny soubory na stažení jsou komprimovány (zip).


Motorový vozík Tatra s přívěsným vozíkem
motorový vozík MUV 69
(UPRAVENO 6/2002) s přívěsným vozíkem PV 69
a s podvozky pro přepravu kolejnic se zavěšenou kolejnicí

                 

Automatická strojní podbíječka Matisa B241
  

Pojízdný agregát PA 600, strojní čistička SČ 600
  

Strojní čistička štěrkového lože SČP 200

  

Měřící vůz trakčního vedení
  

Měřící vůz ŠKODA Plzeň
  

Pracovní vozy pro sypání štěrku na trať 

  

Vůz stavebního vlaku (autor: Bydžovský)

  

Motorové vozy pro opravy trakčního vedení M131.2,  M144.0, M153.0, M263.0
  

Kolejový jeřáb EDK 1000

   back  / zpět