Motorové lokomotivy
Diesellokomotiven - Diesel  locomotives
Všechny soubory na stažení jsou komprimovány (zip)

06/2008

lokomotiva 742
ČD Cargo


ČSD T 211.0 (1960)
ČKD Praha

  

ČSD T 334.0 (1961)
dvě barevné varianty
ČKD Praha,SMZ Dubnica

  

ČSD T 435.0 (1958)
ČKD Praha

  

ČSD T 444.0 (1962)
ČSD
T 444.1 (1964)
konstrukce ČKD Praha, výroba TS Martin

  

ČSD T 466.0 
čtyři barevné varianty
SMZ Dubnica

ČSD T 466.2 - ČD 742 
sedm barevných variant
ČKD Praha

  

OKD 740 404 

  

 

ČSD T 478.1 
pět barevných variant
ČKD Praha

ČSD T 478.3 
tři barevné varianty
ČKD Praha

  

Brejlovce soukromých dopravců:
Šauer (CZ)
FNME (Italia)
SFM (Italia)
Sangritana (Italia)

  

ČSD T 669.0,1
tři barevné varianty
ČKD Praha

  

ČSD  T 658.0,   T 698.0
ČKD Praha

  

ČSD T 678.0,  T 679.0
ČKD Praha

  

ČSD T 679.1
Vorošilovgrad

  

 ČSD T 679.2
Vorošilovgrad

  

ČSD T 419.0502, T 457.0002, T 457.0010, T 457.0011
ČKD Praha

  

ČSD T 419.0505 T 419.0512
ČKD Praha

  

ČSD T 457.1  (ČD 731)
ČKD Praha

  

ČD  714
reko - ČKD Praha

  

ČSD  T 238.0
ČKD Praha

  

ČSD  T 239.1
ČKD Praha

  

ČSD TL 659.0
turbinová lokomotiva
Škoda Plzeň

  

Upozornění: Turbinová lokomotiva TL659.0 byla v provozu (prakticky jen zkušebním)
spřahována se čtyřnápravovým cisternovým vozem řady Ra z důvodu nedostatečné
kapacity palivové nádrže. 

Herkules Siemens Dispolok
soukromého slovenského dopravce BRKS

  back  / zpět